11 нови професии и специалности в 8 училища се разкриват в област Монтана

Трайка Трайкова в ''Цветовете на деня'' 14.09.2021РУО - Монтана посреща началото на учебната година с увереност, че ще успее да се справи с предизвикателствата в новата епидемиологична обстановка, посочи Трайка Трайкова, началник институцията:

"На прага сме на още една необикновена учебна година.....РУО- Монтана има опит в такава ситуация и е доказало, че е добър партньор...Учебната година започва в 59 училища и 48 детски градини...В процедура на закриване е училище в село Златия, община Вълчедръм...а в същата община Обединеното Училище в Село Долни Цибър е преобразувано в средно училище. Приемащото училище е първо основно училище в град Вълчедръм, пренасочените ученици са около 25. ... Очакваният  брой на учениците в 2021/22 г в дневна форма на обучение  е около 12 380 ученици, което е почти същият брой както  предишната година...Има движение на ученици до 15 септември...Най-вече се търсят учители по чуждите езици...Също така и по професионалните направления, математика и информационни технологии."

За новата учебна 2021/22 година се разкриват 11 нови професии и специалности в 8 различни училища в област Монтана:

"Това са Лесотехническата професионална гимназия в град Берковица, където за пръв път ще бъде утвърдена професията "Кинолог", в Средно училище село Долни Цибър професия "Ресторантьор и готвач", в ПГ по селско стопанство в Георги Дамяново нова е професията "Растениевъд" , в СУ "Димитър Маринов" град Лом нова професия "Графичен дизайнер",в ПГ по производствени технологии- Лом се въвежда професията "Монтьор на подемнотранспортна техника"и в СУ "Отец Паисий" село Медковец  "Професия помощник- възпитател",  в Монтана във второ СУ "Сътрудник в бизнес услугите" и "Готвач" и в ПГ лека промишленост  с професия "Помощник- възпитател" половин паралелка"... Това са професии, които са  нови за тази учебна година, но в голямата си част не са нови за училищата. За да са по-гъвкави и адаптивни през един или няколко випуска се сменят професиите и това е съобразено с пазара на труда."
 
Повече може да чуете в прикачения звуков файл.

Още от Цветовете на деня