Без големи тържества на 15 септември в детските градини

Кукленият спектакъл "Дядовата ръкавичка" и аниматори радваха децата в първия учебен ден в детска градина "Русалка" и нейните филиали във Видин и село Капитановци. Над 170 малчугани посрещна детското заведение, като традиционното за 15 септември тържество, на което обикновено присъстват много родители, този път не бе организирано. Учебната година започва при спазване на насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдено от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, обясни директорът Красимира Виденова:

"В сградата на детската градина не се допускат външни лица. Ако е наложително да влязат такива по служебни причини, то това е със записване в книгата за външни посетители, като външното лице си слага калцуни и непременно е с маска. Персоналът носи маска в общите помещения  и на входовете за прием на децата. В детска градина "Русалка" обособяваме отделни входове за отделните групи. Четири от групите са с отделни входове. Във филиал "Здравец" на 15-ти ще бъдат през общия вход, а след това ще се отделят в два отделни входа... Има изменение в Наредба № 5 за предучилищно образование и в него се казва, че децата, които подлежат на задължително обучение, имат право да отсъстват 10 дни по уважителни причини с молба на семейството. Но когато образователната институция - градина или училище, попадне в тъмночервен сценарий, родителят може да подаде заявление и детето да остане в самостоятелна форма. Разбира се, ние не си го пожелаваме, но имаме готовност за работа от разстояние в електронна среда, като при нас този тип взаимодействие се осъществява със семействата на децата."
 
Красимира Виденова обясни също какви са възможните сценарии за учебно-възпитателен процес по време на четвъртата вълна на пандемията от COVID-19 в детското заведение:

"Откриваме при жълт сценарий, при спазване на мерките с една идея повече. Мога да кажа, че към момента няма констатирана заболеваемост или повишено ниво на заболеваемост както по отношение на децата, така и по отношение на персонала. Целият педагогически и помощен персонал е налице и очакваме децата. При приема в детската градина тези, които са отсъствали повече от два месеца, е необходимо да носят бележка от личния лекар, че не са в контакт със заразно болни или на място родителите да попълнят декларация, че децата не са в такъв контакт. Затова молим родителите да са обективни при попълването на декларацията."

Освен противоепидемичните мерки, в детска градина Русалка са проведени и всички подготвителни дейности, традиционни за началото на новата учебна година.

15 септември е първият учебен ден за осем детски градините и техните филиали в община Видин. Готовността им да осигурят приятна и безопасна среда на видинските деца обобщи зам.- кметът на Видин Борислава Борисова:

"Осем детски градини и техните филиали са готови да посрещнат на 15 септември малките възпитаници на територията на община Видин. Ремонтните дейности, които са извършени, са козметични, материалната база е в добро състояние и съм убедена, че директори, педагогически специалисти, непедагогически персонал са осигурили всичко необходимо, за да бъдат спазвани противоепидемичните мерки, съгласно насоките на Министерство на образованието и науката, разработени от здравното министерство. Образователният процес е кадрово осигурен, както и непедагогическият персонал. Достъпът на външни лица ще бъде максимално ограничен в детските заведения, създадена е организация сутрин да няма струпване на родители при осъществяване на сутрешния прием. Заедно с детските градини ще отворят всички училища, както и Регионалният център за приобщаващо образование, Центърът за кариерно ориентиране и Центърът за специална образователна подкрепа. Използвам повода да пожелая на всички здрава и успешна нова учебна година!"

Още от Цветовете на деня