Баладите на Гьоте в нов превод на Любомир Илиев

Разговор на Силвия Чолева с Любомир Илиев в „Артефир“

В своята рецензия за подкрепа на изданието „Балади“ от Йохан Волфганг фон Гьоте в превод на Любомир Илиев, Марин Бодаков пише: „Сравнението между предлаганите от Любомир Илиев за публикация 12 нови превода на Гьотевите балади и известните ни досега преводи е съкрушително – и в еднозначна полза на големия наш преводач, който още преди 40 години с рецензията „Гьоте по потури“, сп. „Панорама“ дава ясен знак каква е преводаческата му мяра: веща, смирена, безкомпромисна.“ В послеслова си Любомир Илиев разказва лаконично за историята на превода му на баладите, както и за тази отдавнашна статия в „Панорама“ 2/ 1981 г., като допълва: „Всяка критика обаче е голословна, ако не е подкрепена с дела. Знаех, че Гьоте трябва да бъде реабилитиран пред българските читатели, за да блесне целият му изумителен гений.“ Сега преводите му вече са факт.

Днешният читател веднага ще улови майсторството на преводача – томчето се чете и препрочита с удоволствие и радост от срещата с мощния талант на Гьоте, често считан у нас за труднодостъпен автор. Подборът включва балади като „Горски цар“, „Рибарят“, „Царят на Туле“, „Танцът на мъртвите“, „Сватбена песен“, „Певецът“ и други. Повече за книгата чуйте от Любомир Илиев.


Още от Артефир