„Патронажна грижа+“ за 127 души в Благоевград

Патронажна грижа в домашни условияза хора, които не могат да се обслужват сами, осигурява община Благоевград. Домашни помощници, медицински сестри, социални работници и психолог ще оказват помощ на хората с временна или трайна невъзможност да се грижат за себе си.

Проектът с европейско финансиране обхваща голяма целева група и е своебразна компенсация спрямо хорат, отпаднали от асистентската грижа и механизмаза лична помощ. 

Процедурата по кандидатстване е изключително облекчена дори и по отношение на медицинската документация, каза Емилия Халилова, директор „ Социални дейности“ в общината.

Новата социална услуга „Патронажна грижа +“ може да обхване 127 потребители, за които ще се грижат 17 специалисти и домашни помощници.


Още от БНР уеб