В Макреш представиха защитените зони от НАТУРА 2000

Репортаж на Йорданка Петрова

Екипът на проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" гостува в село Макреш. Пред читалището беше разположена шатра с информационни и рекламни материали. 

"Тук сме с нашата шатра, информационните материали, макета на пещера, рамките за снимки и въпреки че днес е работен ден, аз съм така удовлетворен, че нашата информационна кампания протече при засилен интерес. Имаше и излитане с балон също в рамките на проекта. За съжаление, не можахме да дойдем в община Макреш, когато има по- масово мероприятие поради обективните причини, които ги налага пандемичната обстановка в страната. Искрено се надявам, че след тази информационна кампания информираността на хората по отношение на НАТУРА зоните се е повишила. Някои от тях, които по една или друга причина са се сблъсквали с НАТУРА зоните знаеха, бяха информирани и това си пролича със заинтересованите страни. Особено активни бяха земеделските производители, представителите на държавните лесничейства, чиято дейност пряко е свързана в такива площи, които обхваща НАТУРА. Също така горските служители, които са към общините, те също извършват своя дейност, която попада в НАТУРА зоните и трябва да ви кажа, че тяхната информираност по отношение на ограниченията или възможностите, които предлагат тези зони беше доста висока. Именно при тази информационна кампания си пролича, че и хората, които по една или друга причина ще им предстои да развиват своя дейност в тези зони, получиха информация по отношение на какво може да се случва в тези зони", каза Асен Джунински- секретар на Община Чупрене и ръководител на проекта.

Жители на Макреш, които посетиха шатрата, смятат, че има полза от защитените зони:

"Добре е, пазят защитени видове... Защитените зони са много важни за опазването на околната среда. НАТУРА 2000 възпитава едно уважение към природата... Защитена зона от строежи, от сечене, от човешка дейност, която може да навреди на природата. Добре е и е хубаво повече да има..."

Балон с посланието на проекта "НАТУРА 2000 Зеленото бъдеще започва от теб" се издигна в рамките на информационната кампания в село Макреш. Предстои заключителна пресконференция, на която ще бъдат обобщени дейностите. Проектът е по договор между Община Чупрене и Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 година.