Община Айтос подкрепя протеста за преместването на опасния път

Част от Инициативния комитет за организиране на протеста на 18 септември се срещна с кмета на Община Айтос, за да разговаря за позицията на общината по повод проблемния път и предстоящото събитие. Становището на администрацията е, че проблемът може да бъде решен само, ако пътя бъде изведено извън града.

Републикански път III-208  преминава през гр.Айтос по ул. „Хаджи Димитър“, където на 13 септември се случи поредния трагичен инцидент, отнел три живота.  Според експертите, трасето на пътя, на север от Айтос е с голям надлъжен наклон и създава постоянна възможност за тежки инциденти.

Още през 2014 г., в Общинския план за развитие на Община Айтос 2014-2020 г., в Приоритет 2.1: „Подобряване на транспортната и селищната инфраструктура“, една от петте основни мерки, заложени в Плана, е „Обходен път“ (Провадия-Варна). Реализирането на тази мярка не е в компетенциите на общината, а на държавата, в лицето на МРРБ. Реализирането на "Северен обходен път" на гр. Айтос е приоритет и в новия План за интегрирано развитие на Община Айтос /ПИРО/ 2021г. - 2027г., приет от Общински съвет – Айтос в началото на 2021г.

Пътят е сред основните проблеми на общинските ръководства и гражданите още от 70-те години, когато се случва първата катастрофа там. Обходният път е неизменна тема, по която години наред местната власт настоява, моли, пише и преговаря с компетентните органи. Без резултат до този момент.

През 2020 г. собственици на имоти в прилежащите до републиканския път зони, потърсиха съдействието на общината и написаха писмо с №94-00-741/30.07. 2020 г. до Областно пътно управление – Бургас, с молба да бъдат поставени пътни знаци за ограничаване на скоростта. Мотивите в подписката на гражданите бяха, че високата скорост на тежките МПС-та, създава реална опастност за възникване на тежки катастрофи. До този момент отговор от ОПУ-Бургас няма.

След поредната тежка автокатастрофа, отново с участието на претоварен ТИР, на 11.09.2020г., в Айтос на визита бяха министър-председателят и зам.-министъра на МРРБ. Беше поет ангажимент за започване на предварителни проучвания, за да се реши проблема. Специалисти от АПИ – София и ОПУ – Бургас обследваха пътя, но и до сега Община Айтос не е официално уведомена, какви са констатациите и какво решение е взето.

С друго писмо с изх. № 66-00-153/25.09.2020г., Община Айтос е поискала от ОПУ- Бургас да бъде назначена комисия, която да прецени необходимостта от приемане на допълнителни мерки за подобряване на безопасността на движение по републиканския път. И на това писмо отговор няма.

От години позицията на Община Айтос е, че републиканският път трябва да бъде преместен западно от града. Нито кръгово движение, нито светофари, нито някакви други действия биха могли да предотвратят пътни инциденти с претоварени камиони, които през лятото и есента се движат по този участък. Община Айтос няма компетенциите и не може да извършва дейности по преместването на пътя, тъй като те са изключително задължение на държавните органи - МРРБ и АПИ.

Тъй като всички форми на въздействие върху компетентните органи и институции през годините не доведоха до реални резултати, Община Айтос подкрепя протеста, организиран от Инициативен комитет на 18 септември. И счита, че е време да се чуе гласът на гражданите на Айтос.


Още от Аз избирам с Радио Стара Загора