Ελάχιστος αριθμός εκπαιδευτικών και μαθητών σε καραντίνα

Λιγότερο από το 1% των εκπαιδευτικών και των μαθητών έχουν τεθεί σε καραντίνα λόγω της Covid-19 ή επαφής με μολυσμένο άτομο στην αρχή του σχολικού έτους, ανέφερε το υπουργείο Παιδείας. Το υπουργείο έχει πρόσβαση σε ενημερωμένα δεδομένα για όσους βρίσκονται σε καραντίνα στην εκπαίδευση, προκειμένου να εφαρμόσει, εάν είναι απαραίτητο, την τοπική προσέγγιση σύμφωνα με τις οδηγίες για μάθηση στις συνθήκες επιδημίας. Μέχρι στιγμής, ο υπουργός Νικολάι Ντένκοφ δεν έχει εκδώσει εντολή για μετάβαση σχολείων σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ιατρικούς λόγους. Στα χέρια των εκπαιδευτικών είναι η δυνατότητα να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις για μεμονωμένες τάξεις.

Още от Επίκαιρα στοιχεία