Kryetarja e Bashkisë së Sofjes Jordanka Fandëkova u gjobit për një semafor ilegal

Kontrolli i ndërtimit të Sofjes konstatoi një semafor të vendosur në mënyrë të paligjshme në vendin ku rryma elektrike vrau një fëmijë që kalonte përmes boshtit përballë Spitalit “Shën Ivan Rillski”. Akti kundër kryebashkiakes së Sofjes Jordanka Fandëkova u hartua si rezultat i inspektimit të përfunduar në vend. U vërtetua se nuk janë gjetur projekte të miratuara dhe leje ndërtimi në zonën e spitalit. Përjashtimi i vetëm është leja e lëshuar për ri-asfaltimin e bulevardit dhe zëvendësimin e sistemit të furnizimit me ujë në rrugë. Si rezultat i kësaj së shpejti semafori do të hiqet.

Още от БНР уеб