Η Γιορντάνκα Φαντάκοβα με πρόστιμο για παράνομο φανάρι

Ο Οργανισμός Ελέγχου Κατασκευών της Σόφιας βρήκε ένα παράνομα τοποθετημένο φανάρι στο σημείο όπου τον Φεβρουάριο ένα παιδί σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία όταν περνούσε στον δρόμο μπροστά από το νοσοκομείο «Αγ. Ιβάν Ρίλσκι». Πρόστιμο επιβλήθηκε στην δημάρχο της Σόφιας Γιορντάνκα Φαντάκοβα ως αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης επιθεώρησης του χώρου. Διαπιστώθηκε ότι δεν βρέθηκαν εγκεκριμένα έργα και οικοδομικές άδειες στην περιοχή του νοσοκομείου. Ο Οργανισμός Ελέγχου επισημαίνει ότι το φανάρι πρέπει να αφαιρεθεί.