Председателят на БХК Красимир Кънев настоява за промени в Конституцията

Репортаж на Силвия Великова в предаването ''Хоризонт за Вас''

Българският хелзинкски комитет проведе онлайн дискусия, посветена на изпълнението на пилотното решение "Нешков и други срещу България" на Европейския съд по правата на човека.

В рамките на срещата бяха представени и обсъдени заключенията и препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа от последния преглед на изпълнението на пилотното решение, както и наблюденията на ангажираните държавни институции и граждански организации по хода на реформите в местата за лишаване от свобода и прилагането на новите правни механизми за превенция и защита срещу нечовешко и унизително отнасяне.

Целта на събитието е да се очертаят текущите проблеми и сферите, в които реформата трябва да продължи, както и мерките, които следва да бъдат предприети на национално ниво за постигане на пълното изпълнение на пилотното решение. Участие в събитието взеха представители на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Омбудсманът, Висшия адвокатски съвет, неправителствени организации.

Европейският парламент отправи критики към България през 2020 година заради нехуманно отношение в затворите.

През 2016 година България беше осъдена от лишени от свобода заради забраната по Конституция за затворниците да гласуват. Председателят на Българския хелзински комитет Красимир Кънев коментира:

"Трябва да се промени Конституцията и законодателството, за да няма други дела, които да постъпват в съда.  И докато това не стане Комитетът на министрите, който наблюдава изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека не затваря наблюдението на изпълнението на тези дела“.


Повече можете да чуете в звуковия файл.
Още от Хоризонт за вас
Подкасти от БНР