Община Добрич започва да разработва проект за нов градски център

Община Добрич пристъпва към разработването на нов проект за облика на централната градска част.

През 2011 година за сумата от близо 5 милиона лева пешеходната част на областния център беше ремонтирана, като появата на дефекти започва малко след приключването и приемането на строежа. В момента състоянието на пешеходната зона е силно компрометирано.

Множество са сигналите от професионалните гилдии и обществеността относно дебелината на клинкерните плочи  и начина им на полагане още по времето на строителните дейности преди десет години.

До 2018 година, когато изтича гаранционният срок на настилката, строителят е извършвал редица ремонти за своя сметка.

Към настоящия момент пешеходната зона по бул. „25 септември“ е в изключително лошо експлоатационно състояние, като преобладаващата част от настилката е силно напукана, а на много места липсва.

Предложението на кметския екип е да бъде създадена Временна комисия за изработване на техническо задание за проектиране на „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства“.

Предстои то да бъде гласувано на заседанието на Общинския съвет следващата седмица.

Още от БНР уеб