Нова изложба в къща- музей "Иван Вазов" в Берковица

Пътуваща изложба, посветена на 100 години от смъртта на родоначалника на новата българска литература е подредена в къщата- музей "Иван Вазов" в Берковица. Изложбата е под надслов "Рояк от спомени свещени…" и съдържа 18 пана с текст, на които са представени важни моменти от живота и творчеството му, родния му град и дом - къща музей "Иван Вазов" - Сопот, който вече 86 години е пазител на българския дух и родолюбие.

В изложбата е представена и картина на берковския художник от началото на 20-ти век Димитър Димитров Куцаров, която изобразява смъртта на поета, починал на 22 септември 1921 г. Последното табло от изложбата бележи 1964 г., когато домът на Вазов е обявен за паметник на културата от национално значение.

Пътуващата изложба е посветена освен на годишнината от смъртта на поета, и на 86 години от възстановяването на родния му дом и откриването му като музей. Сбирката може да бъде разгледана до 23 септември включително при спазване на всички противоепидемични мерки.

Още от БНР уеб