Местят социалната кухня във Видин

Фрагмент от ''Цветовете на деня''


Диетично- социалната кухня и социалния патронаж във Видин ще бъдат преместени в един от корпусите на Гимназията с преподаване на чужди езици. Вече има и решение на Общинския съвет за това. Сега те се помещават в училище "Св. Св. Кирил и Методий". 

След жалби от родители директорът Бисерка Каменова е настояла пред Общината социалната кухня да бъде преместена, а материална база в училището да се ползва по предназначение, каза заместник-кмeтът Борислава Борисова:

"Неколкократни бяха заявленията и възраженията на родители, учители, общественост в квартал "Химик" за функционирането на стария салон по Физическо възпитание в училище "Св. Св. Кирил и Методий". След като разгледахме и мотивираното писмо на г-жа Каменова, където казва, че мястото там е необходимо за салон за народни танци, знаете, че училището е по изкуства, потърсихме решение, тъй като имахме и предписание от РЗИ и Агенцията по храните, че трябва да се обнови, ремонтира, реновира вече работещият социален патронаж и социалната кухня. Тогава потърсихме място, където бихме могли да го преместим. Като абсолютно отговорно в момента заявявам, че преместването абсолютно на всички уреди - новите и старите, които са там, ще бъдат преместени безаварийно и ще бъдат включени на новото място и ще работят както до момента. Няма да се закупуват нови уреди".

Освободените помещения в училището по изкуствата ще се ползват за хореографски зали, каза директорът Бисерка Каменова:

"Този проблем го имаме. От три години съм директор на това училище и виждам как самата кухня няма добра вентилация и миризмата постъпва в стаите на първи клас. Това са начален етап ученици и имаме подготвителна група на първи етаж и целия корпус, който е над диетична кухня, това е ученици от начален етап. Много е неприятно, когато родителите идват, преди пандемията идват да си вземат децата - имаха достъп до стаите, усещаха тази миризма и съответно ние всички сутрин разбирахме. Затова предложението ни беше към кмета на община Видин да се премести в друга сграда, която е далеч от училището, от учебния процес и в същото време така да освободим залите, които те са заели и живот и здраве, да направим хореографски здания".

Няма пречка диетично-социалната кухня и домашния социален патронаж да са в сграда към езиковата гимназия във Видин, каза директорът Любомир Георгиев

"Мнението на Английска гимназия за преместването на социалния патронаж в един от корпусите, е положително, тъй като то няма да пречи. Самото помещение е изключително зле, не е реновирано и напротив, ще бъде един плюс за гимназията. Няма да имат никакви контакти учениците със служителите на патронажа, също така клиентите могат да влизат от друг вход. Няма никакъв достъп до двора на гимназията и сградата на гимназията, а имайки предвид, че преди 7-8 години е била пак в гимназията- кухненския блок, столовата, както е известна още за Английска гимназия, така че, мисля, че няма никакъв проблем".

В корпуса към езиковата гимназия, където ще е социалната кухня, ще бъде извършен ремонт. В капиталовите разходи вече са предвидени средства, каза заместник- кметът по хуманитарните дейности и социалната политика Борислава Борисова.

Корпусът към езиковата гимназия, където и преди е била социалната кухня, ще бъде предоставен на общинското предприятие "Социални дейности".

Още от Цветовете на деня