Рестартирай Европа: По-силна - за теб!

Какво е мястото на ЕС в световната търговия?

Репортаж на Пламен Коцев

Търговията винаги е имала важно значение за ЕС. През 2019 г. той е отговарял за 15,6% от световния износ и за 13,9% от световния внос. Това прави блока един от най-големите играчи в световната търговия наред с Китай и САЩ. Европейският съюз в момента има около 130 търговски споразумения, които или са действащи, или са в процес на приемане и актуализация. Тези споразумения са не само възможност за намаляване на митата за европейските стоки, но и начин за популяризиране на европейските стандарти за качество и безопасност. Последователната търговска политика на ЕС носи много предимства на бизнеса. Търговските споразумения отварят вратите на чужди пазари за европейските фирми и изравняват условията на конкуренция на европейския пазар, като заставят чуждестранните производители да се съобразяват с нормите на съюза. Какво е значението на търговията за развитието на ЕС като цяло, обясни евродепутатът Андрей Ковачев, член на Комисията по международна търговия.

"Европейският съюз експортира около 3.1 трилиона евро всяка година, както и импортира 2.8 трилиона евро. По този начин ЕС е най- големия играч в световната търговия. Нашите икономики зависят от експорта и затова е в наш интерес да имаме либерализация на световната търговия. ЕС има 46 търговски споразумения с над 78 партньори по света."

Пандемията засегна силно вноса и износа на ЕС през миналата 2020 г., но тъй като спадът при вноса бе по-голям, положителното търговско салдо се е увеличило на 217 млрд. евро, подчерта още Андрей Ковачев:

"В целия свят имаше спад, но трябва да отбележим, че онлайн търговията се засили и възможностите навлязоха много по- бързо и много хора търгуват чрез онлайн възможностите, които дава интернет. Наблюдава се също така и възстановяване на икономиките в ЕС."

Търговията със страни извън ЕС доведе до създаването на милиони работни места в Европа. У нас, в Пловдив е ситуиран голям производствен клъстер с предприятия, произвеждащи електронни компоненти и части за автомобили. Добрите търговски взаимоотношения с другите държави са основна част от цялостната дейност на клъстера, коментира Катя Стайкова, икономист, социолог и политолог, представител на промишлената зона. 

"Нека не забравяме, че благодарение на търговията през вековете са се създавали цели градове- държави като Генуа, Венеция, като те реално са фокусирали в себе си точно тези търговски взаимоотношения и благодарение на това са били създадени. Търговията е в основата на икономическите отношения навсякъде през вековете. Благодарение на това, че ние сме в ЕС, успяваме да привличаме и инвеститори извън ЕС. Този свободен достъп до пазара е едно предимство за България. Търговските споразумения създават работни места и стимулират икономиката, като премахват всички пречки пред бизнеса. Въвеждането на мита, обаче може колкото да помага, толкова и да пречи."- посочи още Катя Стайкова

Европейският съюз преговаря със страните, с които търгува от името на общ пазар от половин милиард потребители. Това му позволява да налага стандарти за качество и клаузи за защита на правата на човека в съответните страни. 

Още от Посоките на делника