Кампания популяризира правата на сезонните работници

Общо 63 търсещи работа в чужбина лица посетиха днес информационната среща, която бе проведена във Видин. Тя е организирана от Агенцията по заетостта и ДБТ - Видин,  за популяризиране правата на сезонните работници- това обясни за Радио Видин Гергана Станкова, младши експерт в дирекцията:

"Информационното събитие имаше за цел да повиши осведомеността на сезонните работници, желаещи да работят в чужбина, за техните права, да се обърне по-специално внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд... Задаваха въпроси за сезонната заетост, за правото на получаване на парично обезщетение при безработица за лица, работили в чужбина- конкретно във Великобритания, за случаи на забавяне на документи и на отговори от Чехия и Италия, въпроси относно осигуряването..." 

В рамките на "Седмицата на Европейския съюз за сезонните работници" всички заинтересовани ще могат да се запознаят с важна информация, освен чрез срещите на място, и онлайн - чрез видеопрезентация за правата на сезонните работници, която е качена в You Tube канала на Агенция по заетостта. Освен това, всички бюра по труда в страната ще бъдат на разположение за въпроси и консултации, свързани със сезонната работа. Експертите на Агенцията по заетостта по места също ще могат да предложат информация и допълнителни материали по темата. 

Още от БНР уеб