Митичните същества - реалност или плод на въображение

Росен Малчев: Няма самодиви, както няма и дяволи

Интервю на Мария Филева с Росен Малчев в предаването ''Нощен хоризонт''

Учените наричат силите, които са връзката между видимия и невидимия свят, между познатото и необяснимото, между подреденото и хаоса - "демони" - неземни сили, които най-често със зло се намесват в човешкия свят, а обобщеният термин за научната дисциплина, която се занимава с тях - "нисша демонология".

"Терминът нисша демонология е научен термин, изкован в някой кабинет на базата на теренен материал, но той поставя точно този въпрос - ако имаме нисша демонология, коя е висшата и тогава като едно християнско общество, като един християнски народ ние не можем да отговорим на този въпрос, защото в съзнанието на християнина имаме агиология  - това е общност на светците, както и науката, която ги изучава и демонология - която е термина за назоваване на науката, която ги изучава“, каза за БНР фолклористът Росен Малчев, доктор на филологическите науки, преподавател в Софийския университет "Свети Климент Охридски", главен секретар на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл".

По думите му друга група са тези, които по един или друг начин се социализират и живеят на границата между отвъдния свят на демоните и човешкия свят и има такива, които живеят сред хората, но проявяват  една двойнственост -  от една страна са демони и от друга страна са  хора.

"Наблюдаваме процес на непрекъснато превръщане на примитивните демони в по-висша категория, но имаме и случаи, в които представители на агиологията, т.е. светци да проявяват демонични черти и да се представят пред хората по един или друг повод като демони. Съществува и обратния процес - има демони,  които се цивилизоват и започват да придобиват черти на светци без да губят демоничните си сили и да бъдат признати за светци".

Според Росен Малчев в съзнанието на съвременните българи самодивите са силно повлияни от литературата.

"Самодиви по принцип няма. Има женски персонажи, които причиняват различни вреди на хората и женски персонажи, които помагат на хората". 

Той коментира, че думата самодиви е девалвирала:

"Няма самодиви, както няма и дяволи. Тава са реминисценции от възрожденското ни развитие, а след това и от следосвобожденската литература".

Какво е караконджул?

„Караконджулите имат регулираща функция, защото те се появяват предимно в така наречените мръсни нощи след Коледните дни до Йордановден“.

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Още от Нощен хоризонт