В Смолян се провеждат дни на нулевоенергийните сгради

Интервю на Живка Танчева с Ефтима Петкова от община Смолян

Дни на нулевоенергийните сгради се провеждат в Смолян от днес до 25 септември.

Те са инициатива на Камарата на строителите в България и Центъра за енергийна ефективност. 

Програмата на дните предлага поглед върху успешните практики и технологичните иновации за проектиране и строителство на почти нулевоенергийни сгради от Европа и България, както и върху съвременните тенденции на професионалното образование и обучение в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.


Още от Точно днес