Програмата „Еразъм плюс“ възражда автентичните български занаяти и фолклор в Шипка

Репортаж на Моника Съртонева

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата има широк спектър на действие и чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. Подкрепя се също Eвропейският стълб на социалните права, изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г, развива европейското измерение в спорта.

„Бюджета на програмата е  28 мрд. евро, като 17,8  % от него е посветено на професионалното образование“, обясни еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

Добър пример за реализиране на програмата „Еразъм плюс“ е фестивалът  Шипка Фест който се проведе от 3 до 8 септември в град Шипка , а организатори са Народно Читалище „Светлина – 1861“ и Фондация “Отворен интелект – OPEN MIND”,  с подкрепата на Програма Еразъм+ на ЕС. Като целта на фестивала е да оживи подбалканското градче, да покаже неговите скрити съкровища и да възроди автентичните български занаяти и фолклор. Фестивалът се проведе под знака на Нулев Отпадък.

Като изключително полезен и успешен определи 3 издание на Шипка фест Татяна Косекова, председател на Народно Читалище „Светлина .

В Програмата „Еразъм+“ могат да участват  лица и организации, като  условията за допустимост се различават за различните действия и страни. Условията за допустимост на лица и организации зависят от страната, в която те се намират.

Повече по темата можете да чуете в прикачения звуков файл.


Още от БНР уеб