Ромската култура на фокус

1.3 милиона евро е размерът на европейската програма „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“. От Областния информационен център в Шумен уточниха, че тя е насочена към нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини.

Основната цел на проектите, които ще бъдат финансиране, трябва да бъде насочена към културата и културните процеси в страната на етнически и културни малцинства, съобщи Галина Минчева, управител на Областния информационен център.

"Ще бъдат издавани книги на ромски автори, ще бъде стимулирано културното сътрудничество между творци роми и творци, които не са от ромски произход, даже на ниво държави донори", посочи Минчева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 25 000 евро, а максималният - 75 000 евро. Финансирането е на 100% безвъзмездно и не се предвижда съфинасиране от кандидата. Крайният срок за кандидатстване е 29 ноември, 17:30ч., чрез Информационната система за управление и наблюдение – ИСУН 2020.Още от БНР уеб