Санкции грозят България заради 43 общински депа

Репортаж на Веселина Пеева

България е на прага на нова наказателна процедура от страна на Европейската комисия, поради факта, че 43 общински депа за отпадъци все още не са закрити. Годишно в страната ни се генерират около 3 млн. тона битови отпадъци. Големият проблем обаче са смесените отпадъци, които не стават за горене, а само за депониране. Общините имат проблеми с това къде да съхраняват тези отпадъци и затова страната продължава да отлага твърде дълго взимането на окончателно решение и предприемането на мерки, които да доведат до разрешаването на въпроса както с нерегламентираните сметища, така и с депата, които трябва да бъдат закрити.

По думите на евродепутата Искра Михайлова, "...Ако предприемем мерки и те са достатъчно ефективни, да, санкциите може да бъдат отложени за определено време. Ако обаче само отлагаме и не правим нищо, санкциите ще може да бъдат приложени в пълната им строгост заедно с наказателната глоба. Вече никой обаче няма да ни позволи да инвестираме пари в затварянето на сметища или депа, при положение, че основната цел на ЕС е кръговата икономика и използването на отпадъка като ресурс. Изпуснат е момента, когато депата и сметищата са били проблем, защото другите са го решили, а ние – не. Да разчитаме сега на европейско финансиране за целта, е безотговорно.“

Сред важните проблеми, които България не е решила във връзка с отпадъците,  това е механизма за разделното им събиране. Той е в основата на реалното управление на потока от отпадъци и ефективното им използване в контекста на кръговата икономика.  По думите на Михайлова, при нас категорично не е доразвит целият механизъм на процеса на управление на отпадъка и сме изостанали категорично.

„Да си въобразяваме, че можем да правим модерен туризъм и да претендираме за чистота на въздуха при съществуването на такива депа и сметища, е абсолятно несериозно.“

На страната ни е необходим разумен план с поетапни стъпки обвързани с време, както и национален бюджет за постигане на целите, за да бъдат спестени санкциите.

Община Пловдив и фирмата концесионер на депото за твърди битови отпадъци в село Цалапица, където се депонират отпадъците на цялата област, са предприели действия за разширяване на неговия капацитет чрез внедряване на нова инсталация за увеличаване на експлоатационния му период.

Кметът на Цалапица Ивайло Данаилов уточни, че  при създаването на сметището е предвидено то да не засегне населеното място. Сметището е позиционирано от южната страна на река Марица, а селото е на 6 км. на север от сметището. Засегнати от сметището обаче са град Стаймболийски и с. Кадиево.

Затова екологичните проблеми не трябва да се отлагат, а да намират трайни решения,  подчерта Анести Тимчев – заместник-кмет „Екология и Здравеопазване“ в Община Пловдив“.

 „Въпросът е с това, което правим днес, осигуряваме ли перспектива? Подготвени сме да искаме ново комплексно разрешително, ще смъкнем нивото на сметището и ще увеличим капацитета му дори при този начин на работа. Подготвяме и въвеждане на нова линия за сепариране на отпадъци, която ще позволи не целия, а едва 30, 20 или 15% от сепарирания предварително отпадък от гражданите да се депонира на сметището. Да помислим и кои са най-съвременните методи за обработка на отпадъците, защото в това отношение има опит и отсега да залагаме средства това да бъде постигнато“.

Необходима последователна работа от страна на държавата, коментира Михайлова. „На  бъдещия министър на здравеопазването, който и да е той, бих задала въпрос  дали и в какъв размер са заложени някакви мерки в Плана за възстановяване и устойчивост, в който 37% от ресурса трябва да бъде заложен в контекста на Зеления пакт за управление на отпадъците в България“.

Репортаж - звуковия файл:
Още от Точно днес