В Кубрат – родния град на Лили Иванова

На гости в град Кубрат

Град Кубрат е родния град на примата на българската естрада Лили Иванова. Той е трети по големина в областта след областния си център Разград и Исперих.

Най-ранното писмено сведение за селището е от 1624 г. Според легендите то е създадено в началото на XV век. Тогава по тези земи господствал зъл и алчен владетел на име Еница. Той затворил всички кладенци и оставил само един. Местните жители и хората от околните села трябвало да купуват с медни пари водата от кладенеца. Затова и селището било известно като Балбунар (Меден кладенец).

На километър и половина източно от Кубрат, в местността Янката, се намира Балбунарската селищна могила. От направените разкопки става ясно, че около могилата е имало селище преди повече от 4000 години. На негово място е създадено село Балбунар. През 1890 г. в Балбунар се открива основно училище, а на 4 май 1891 г. се учредява читалище „Кирил и Методий“.

През 1934 г. Балбунар приема новото си име Кубрат, а през 1949 г. село Кубрат е обявено за град. Днес в него живеят около 10 хиляди човека.


Снимки: Валери Леков