Техническият университет в София става част от европейска мрежа

Осем университета от страни членки на Евросъюза, сред които е и Техническият университет в София, положиха основите за създаването на общ Европейски технологичен университет. Споразумението за него бе подписано от ректорите им в рамките на срещата им в Кипър.

Бъдещата европейска образователна структура е нов етап на сътрудничеството, който надгражда съществуващия сега „Алианс на Европейския технологичен университет”. Той обединява осем техническивисши учебни заведения от България, Кипър, Латвия, Франция, Германия, Ирландия, Испания и Румъния.

Със споразумението, подписано на церемонияв Кипърския технологичен университетв град Лимасол, официално започва „пътната карта” за създаването на интегриран Европейски технологичен университет, обща „шапка” за участващите осем звена.

С осъществяването на новата амбициозна цел се очаква значително да се повишиконкурентността на техническото обучениена национално и на европейско ниво.

Ще се засилят научните изследвания и иновации, ще се създадат по-добри отношения между академичното образование и индустрията. 

В участващитев проекта висши учебни заведения се обучават около 100 000 студенти,които ще получат възможност да провеждат аст отпрограмата сив другите университети.

Представители на студентските общности от 8-те университета подписаха декларация за създаването на „Студентски съюз на Европейския технологичен универитет“.