Бургас част от семейството на зелените градове в Европа

Бургас се присъедини към семейството на зелените градове в Европа. Това стана в европейската седмица на мобилността, когато заедно с 8 други големи градове в Европа подписаха зеленото споразумение.

Зам.-кметът по стратегическо развитие, екология и дигитализация Весна Балтина отбеляза, че Община Бургас работи за подобряването на състоянието на околната среда. 

"Съвместните усилие на много лидери през последните години помогнаха до подобряването състоянието на околната среда и повишиха доста жизнения стандарт. Но в Европейския съюз остават още много проблеми. Замърсяването на въздуха продължава да бъде основна екологична причина за преждевременна смърт и предизвиква много заболявания на дихателните пътища и много карциномни заболявания."

Според нея, състоянието на биоразнообразието и екосистемите продължава да се влошава. Градският шум е сред нарастващите грижи на европейските лидери.

"Едно от направленията, в които работим е управлението на отпадъци, кръгова икономика и ресурсна ефективност. Имаме изградена инфраструктура за предотвратяване на депонирането на рециклируеми отпадъци, центрове за разделно събиране. В момента на територията на общината действат 19 такива мобилни центрове. Имаме сепарираща и компостираща инсталация за разделяне на хранителните отпадъци, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци. В процес на инсталация за третиране на 30 хиляди тона биоразградими отпадъци и превръщането на био газта в електрическа и топлинна енергия. С това се ограничава имитирането на парковия газ метан в атмосферата."

Споразумението за зелен град е движение на европейските градове, ангажирано с опазването на природата. То обединява кметове и ръководители на местните власти в цяла Европа за една обща визия за бъдещето на градските райони, съгласно която до 2030г .градовете ще бъдат привлекателни места за живеене и ще насърчават здравето и благосъстоянието на гражданите. А

Градските райони са дом за 70% от населението на ЕС. 60 са вече градовете в съюза подписали Споразумението за зелените градове. Целта е те да започнат да прилагат нови зелени решения, за да станат по-чисти и устойчиви за живеене. 

#РестартирайЕвропа