Физиология на стреса

Разговор на Василена Мирчева с Богомил Пешев в „Лабиринти на познанието“

Питали ли сте се защо в разговорната реч се използват изрази – като „умирам от радост“, „примирам от вълнение“. А знаете ли, че емоционалната възбуда и стресът използват един и същи механизъм? Разликата е в интензитета на стимула, затова, когато срещнем момчето/момичето, което харесваме, казваме, че „коленете ни омекват и пеперуди пърхат в стомаха ни“, но всъщност задействаме същите механизми, които и при среща с опасен хищник.

Притежаваме механизми за реакция в различни ситуации и повечето от тях споделяме с другите гръбначни бозайници. Пък и въпросните механизми ни предпазват в редица ситуации. Къде е разликата между емоционалната възбуда и хроничния стрес? Кога стресът се превръща в свръхтовар и става причина за отключване на заболявания и кога контролирана доза стрес води до мобилизиране и каляване? На тези въпроси търсим отговор с младия учен и комуникатор на науката Богомил Пешев.