Проф. Стоян Сгурев: Изкуството на Кристо е непосредствено, не се търси обяснение

Интервю на Мариана Ганчева с проф. Стоян Сгурев за „Какво се случва“

„Струва ми се, че едно от нещата, които импонират на хората, е именно, че изкуството на Кристо е непосредствено, то дава възможност на хората да видят един обект по нов начин и сами да си изграждат смисли – казва професор Стоян Сгурев, социолог, преподавател по „Артмениджмънт“ и „История на изкуството“ в ESSEC, Париж. – Това се вписва в тенденцията съвременното изкуство да е все по-демократично, съвременното изкуство е разговор, наратив, в който се прескачат граници. Творбата на Кристо няма ясно послание, това е творба, базирана на съзерцанието, тя е оптична по характер. Тя увлича зрителя, не се изисква разбиране на историята на изкуството, изискват се отворени очи”

Кристо и проектът за опаковане на Арката в Париж
Според професор Сгурев рядко се вижда такъв негативизъм, какъвто се натрупа тук по отношение но опаковането на Триумфалната арка. „Опаковане“ не е точна дума – смята той – тя има по-търгашески смисъл, опаковаме салами например. Ако трябваше аз да го преведа, бих използвал „обвиване“. Нашата култура е на римейка, винаги има нещо, което се открива под слоя, който виждаме.“

Чуйте мнението на професор Сгурев в „Какво се случва“.


Подкасти от БНР