Предлагат намаляване до 70% за наематели на общински имоти в Кюстендил заради Covid

Внесено е предложение в Общинския съвет в Кюстендил за гласуване намаляване до 70% на задължението за заплащане на наемна цена на наематели на нежилищни имоти на територията на общината заради Covidкризата.

От това облекчение ще се възползват над 30 наематели, каза зам.-кметът по финансите на Общината Надя Каратова.

Условието е оборотите от дейността им да са намалели с повече от 30% в сравнение със същия период на 2020 г. Със 70 % ще бъдат намалени наемните цени на онези наематели, при които е допустимо използването на не повече от 30% от капацитета на помещенията и при ограничаване броя на лицата в помещенията.

В списъка са фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, посещения в балнеолечебни центрове, спа центрове и други обществени места.

Приложените мерки имат за цел да облекчат финансовата тежест на бизнеса на територията на общината, без това да доведе до тежък срив в общинския бюджет, като ще се прилагат за коректни към общината физически и юридически лица, които не дължат нищо на хазната.

През април и декември миналата година съветниците гласуваха мерки за отпадане задълженията за плащане на наемна цена от страна на наематели на общински имоти и на ползватели на общински нежилищни имоти, дължащи наем за периода на временните противоепидемични мерки и въведения локдаун. В резултат няма фалирали сред такива наематели.Още от БНР уеб