Христовият морал

Разговор на Ана-Мария Кръстева с Александър Лашков в „Благовестие“

Думите на Христос „Както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях“ са първата норма от основните начала на християнската социология, а и на морала, донесен в света от Спасителя. Това е основата, но тя не е достатъчна, за да се достигне до по-съвършен живот. Синът Божи изяснява „дай, за да получиш“, но така постъпват и езичниците. От гледище на Христовия морал естествено тази максима трябва да прерасне в нещо повече. Съвършенството, което може да се постигне в нашите взаимоотношения, е изразено в Господните думи: „Но вие обичайте и враговете си, и правете добро, и на заем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма и ще бъдете синове на Всевишния.“ Композиторът иконом Александър Лашков от столичния храм „Св. Тройца“ в едноименния столичен квартал се сприра на Христовия морал, както и на църковната музика по повод отминалия празник на св. Йоан Кукузел.
Християнска поезия
Стихотворението „Светия“ от Мара Белчева в изпълнение на актьора Ириней Константинов.