Румен Гълъбинов: Държавата може да успокои скоростта на кризата

Румен Гълъбинов в ''Посоките на делника'', 07.10 2021 година


Държавата трябва да се намеси и да защити потребителите, въвеждайки временни мерки, с които да успокои скоростта, с която се вдигат цените, а така да намали и темповете на инфлация, каза в "Посоките на делника" Румен Гълъбинов:

"Държавата трябва да вземе по-активна роля - и като енергийни компенсации, и в енергийни субсидии за фирмите, за индустрията и онези, които не могат да го плащат, защото има шанс да се увеличи безработицата, ако се стигна до фалит. Естествено е и държавата да помисли за Бюджет 2022, за увеличение на минималната работна заплата, за продължаващо увеличение и преизчисляване на пенсията. Винаги аргументът трябва да бъде, че се защитават правата на потребителите.  Възстановяването от кризата протича проинфлационно с тези увеличени цени".

Тенденцията за повишаване на цените ще продължи поне в следващите 5 месеца, посочи още икономистът.

"Все още може да има промени, ако се вземат адекватни решения в следващите 2 месеца - както на европейско, така и на национално ниво, които да въведат временни ефективни мерки, но такива, които да забавят темпа на увеличението на цените и инфлацията, за да не достига тя двуцифрени размери. Цените ще продължат да се увеличават, това е неизбежно, инерционен процес е. Общото икономическо глобално възстановяване доведе и до оживление в международния транспорт: всичко, което е на течни горива. Предпоставки за увеличено търсене все още има. Към момента идва повече от Азия, най-вече Китай, но глобално светът се възстановява. В такава обстановка - продължаващо увеличение на цени - в следвщаите от 3 до 6 месеца ще има още от това по цялата верига. Не можем да останем изолирани от световните процеси".

Бившият председател на Агенцията по финансов надзор е убеден, че има начини за смекчаване на последиците от високата инфлация: чрез комбиниране на антикризисни и антиинфлационни мерки.

"Към момента, освен да се увеличават цените, не е станало нещо различно. Не са приложени мерки - антиинфлационни. Бяха приложени още миналата година антикризисни, но фактически след навлизането на фазата възстановяване на икономиката - не виждаме ефикасно да са влезли такива мерки. Предстои среща за цената на енергията, което е общо проблем за цяла Европа, на която това ще е централната тема. Ще се търсят мерки за справяне с този проблем. Отделните държави излязоха с различни предложения. Голяма част от електроенергията в държави като Испания и Гърция се произвежда от природен газ, затова се предлага намаляване на ДДС-то наполовина за сметките на ток. В Италия предвиждат над 3 милиарда евро от т.нар енергийни субсидии. Гърците ще имат пакет за енергийно бедните семейства. Реакциите вече са започнали. Енергийният зелен преход несъмнено ще се състои, но е твърде амбициозно спрямо сегашната конюнктура да се продължава в такъва интензивен график."

Виденовата зима не може да се повтори, обясни още Гълъбинов.

"Не би следвало да правим аналогия с тогавашното време: различни бяха условията, България нямаше валутен борд, а свободен курс на лева, който се обезцени. Девалвира над 300 % спрямо тогава основните валути долар и марка. Тази хиперинфлация дойде и по тази линия. Сега няма опасност, защото сме във Валутен борд, който е предпазен механизъм. 

Повишението на цените е световна тенденция на всички международните пазари:

"От 1 юли в България се промениха цените, но преди няколко дни наблюдавахме нова промяна на природния газ. Очакванията са, че в началото на следващата година ще бъде възможно да трябва пак да се увеличават цените с решение на КЕВР. При тези продължаващи увеличения на цените на природния газ е твърде възможно да се вземе решение за увеличение на парното, топлата вода, на електричеството и на ВиК услугите".

Интервюто с Румен Гълъбинов можете да чуете в звуковия файл. 


Още от Посоките на делника
Подкасти от БНР