Рестартирай Европа: По-силна - за теб!

Седмицата на Европейския съюз за сезонните работници "Права през всички сезони"

Репортаж

Много икономически сектори разчитат на работници от други страни- например, селското стопанство и производството на храни, здравеопазването и социалните грижи, строителството и транспорта. Такива работници играят важна роля не само по време на кризата, но и могат да имат ключов принос за икономическото възстановяване след пандемията.

Често обаче техните права се нарушават, при това умишлено. Ето защо Европейската комисия излезе с насоки за гарантиране закрилата на трансграничните и сезонни работници, в контекста на пандемията от коронавируса.


Агенцията по заетостта, като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за сезонна работа "Права през всички сезони", организира поредица от срещи в страната, за да обърне по-специално внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници.


На организираната от Дирекция "Бюро по труда" /ДБТ/ Видин среща, присъстваха представители на Териториалните поделения на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите /НАП/ -офис Видин, както и Дирекция "Инспекция по труда".


"Целта бе да се разшири информационният обхват с теми, които силно вълнуват сезонните работници, като социалноосигурителни права, данъчно облагане и др. и всеки, който има въпроси, да може да разговаря с квалифициран експерт", обясни директорът на ДБТ, Иван Иванов.


EURES мрежата в България, също се включи в инициативата. Ралица Иванова - главен експерт оформи облика на повечето сезонни работници тук:


"По-голямата част от работниците са били във Великобритания и въпросите им бяха свързани с получаването на парично обезщетение за безработица".

Остава интересът за търсене на работа към Обединеното кралство, а така също и за Германия.

Общо 63 търсещи работа в чужбина лица посетиха информационното събитие във Видин само за два часа, обясни Гергана Станкова, младши експерт в дирекцията:


"От тях 52 са регистрирани в дирекцията и проявили интерес към сезонната работа. По-конкретно за сезонна заетост, за случаи на забавяне на отговори и документи от Чехия и Италия, въпроси относно осигуряването, за удостоверяване на осигурителни периоди в отделните държави от ЕС..."


В много случаи трансграничните работници имат краткосрочни трудови договори, които не им осигуряват сигурност, че ще запазят работните си места, и не предлагат почти никакво социално осигуряване.


В рамките на "Седмицата на Европейския съюз за сезонните работници" много от  заинтересованите от сезонната заетост можаха да се запознаят с важна информация, освен чрез срещите на място, и онлайн - чрез видеопрезентация за правата на сезонните работници в You Tube канала на Агенция по заетостта.


Въпреки че според европейското законодателство трансграничните работници би трябвало да се третират по същия начин като местните работници, често се регистрират нарушения на техните права по отношение на работното време, условията на живот и стандартите за безопасност на работното място. 800 000 души е минималният брой сезонни работници, които се наемат всяка година в ЕС.Още от Посоките на делника
Подкасти от БНР