Представлението „Жълтата котка“

Разговор на Радослав Чичев с Борис Зафиров, Александър Христов и Петко Чернев в ''Аларма''

Живяла някога една жълта котка..

В съвременния свят често се случва един човек да представя историята на група от хора, народ, етнос, субкултура или обществена прослойка, преповтаряйки информация, която не произлиза от неговите лични убеждения или познания. Тези процеси оформят обществени нагласи, които създават стереотипи. В отговор на тази тенденция изкуството изземва функциите на медиите, а именно – да задава достоверни информационни кодове, кореспондиращи с личната легенда на отделния човек.

„Жълтата котка“ е представление за живота на жена, готова на всичко за щастието на сина си. Четиримата актьори разказват нейната история, използвайки средствата на документалния театър, съвременния танц, "stand up" комедията и приказката. Те я „следват“ по пътя от родната ѝ страна през България до все още ненаписаното ѝ бъдеще.

Четири театрални миниатюри, обединени в пътешествието на един човек!

Събитието се осъществява в рамките на проект „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“, изпълняван от Международната организация по миграция и финансиран от Националната програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020.

Чуйте повече от звуковия файл.

Снимка – Derida Dance Center


Още от Аларма
Подкасти от БНР