По-строги противоепидемични мерки в София-град

От 14 октомври се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на София-град, реши Столичната РЗИ. Спират присъствените групови извънкласни дейности, а при увеличена заболяемост в училищата ще се учи на ротационен принцип.

Театрите, кината, концертите и другите сценични прояви ще се провеждат при публика до 30%. В музеите и галериите ще се допуска по един човек на 8 кв. м. Спортните мероприятия на закрито и открито ще се провеждат без публика, докато във фитнесите ще се допускат до 30% посетители. 

Подрастващите ще могат да посещават търговските центрове само в присъствието на пълнолетен. На частните събития ще се допускат до 15 души на закрито и до 25 на открито. Както и досега, заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казината ще работят от 7,00 ч. до 23,00 ч.

Още от Актуална информация