Красен Станчев: Доходите растат по-бързо, отколкото икономиката

Красен Станчев в ''Посоките на делника'', 14.10 2021 година


Нарастващият брой на живеещите под линията на бедност българи, преобладаващата част от които пенсионери, се дължи на постоянното преизчисляване, което всяка година правителството прави, каза в "Посоките на делника" Красен Станчев, основатен на Института за пазарна икономика.

"Има и статистическа причина: линията на бедност днес е 7.5 долара на човек. Под този праг, който постоянно расте, увеличавате го, получава се статистическа регресия, а това обяснява постоянният процент бедни под линията".
Неравенството и бедността са статистически феномен, с който трябва да се борави внимателно, отбеляза още икономистът.

"Специално неравенството не е толкова статистика. Ако имате един човек от Видин, който има достатъчно умения да отиде да работи в Германия за три месеца срещу 5000 евро месечна заплата, то неговото положение би било доста по-неравно от всички останали, защото получава 30 000 брутен доход на година, докато там той е три пъти по-малък. Хората се оказват неравни, защото някои имат определени знания и умения, които се търсят в момента. А несправедливото неравенство е всяко онова общество, което е изградено на привилегии".

Как се мери крайната бедност, обясни експертът.

"От 1992 година крайната бедност в света се мери с прост показател: 1,90 долара дневно на човек. По този показател в България 1995 година между 5 и 6 % са бедни. 1997 година - между 36 и 37 % са бедните, а 2001 година са над 12 %. Днес пък са 0,79 % от населението. По този критерий бедните в България са по-малко, отколкото в САЩ през 2019 година. За 2020 година причината е в три фактора, първият от които ромският фактор. Т.е когато пътуванията стават невъзможни, икономиките се затварят, а парите, които работещите в чужбина внасят в България, спадат до 90 милиона през миналата година. Втората група, които обедняват, е някъде около 10 % от населението - пенсионерите, живеещи на минимални пенсии. Третата най-голяма група са хората, работещи сами за себе си. Това са реални, демографски причини и пазар на работната сила причини". 

България е най-бедна не заради ЕС, а заради управлението ѝ през 1995-1997 година, поясни Красен Станчев.

"Причината е през 60те години на миналия век, заради това изоставаме винаги. Имате много силно изоставане веднага след Втората световна война. Втората причина е в прилагането на съветския модел, включително насилствената колективизация, води до това, че икономиката спира да работи. Затова България фалира през 1960 година, взимайки заеми от Московската банка в Лондон и Централната банка на Съветския съюз. Целият златен резерв, за да бъде изплатен дългът, е прехвърлен в Москва. След това има опит да се търси твърда валута, свързан с износ на оръжие и наркотици, да се правят големи проекти като Кремиковци, но икономиката фалира отново през 1976, а след това и през 1987. Това всичкото води до по-голяма обвързаност с по-неразумни и по-неконкуретни пазари като този на СССР. През 95-96 започва обратно възстановяване на централното планиране, което води до хиперинфлация и фундаментално обедняване, т.е всичко започва отначало. Другите страни оправят нещата в началото на 90те всички, ние го правим два пъти - един път в началото на 90те, а после няколко години по-късно".

Темповете на нарастване на доходите са прекалено високи, на мнение е народият представител във Великото народно събрание (1990-1991).

"Доходите растата доста по-бързо, отколкото расте икономиката. Доходът от заплати за последните 20 години се е увеличил 220 %. Най-малко са се увеличи доходите на тези, които работят за себе си". 

Интервюто с Красен Станчев можете да чуете в звуковия файл. 

Още от Посоките на делника
Подкасти от БНР