Због пандемије коронавируса отежано лечење 40% хроничних болесника

Скоро 40% пацијената који пате од хроничних болести имало је проблем са приступом дијагностицирању и лечењу услед пандемије коронавируса – дошло је до кашњења са лечењем или обуставе лечења, као и до кашњења у дијагностицирању. То показује истраживање социолошке агенције "Тренд" које је спроведено међу 1.007 особа старијих од 18 година. 22% испитаника одложило је медицински преглед, 16% - посету болници, 12% је прекинуло терапију или је са истом закаснило, 20% испитаника каже да је имало проблем са приступом лекару опште праксе.

32% изјављује да им је у условима пандемије коронавируса приступ здравственим услугама проблематичан. 2/3 испитаника подржава повећање буџета здравственог система.


Още от Актуелне информације