Социална отговорност и бизнес – добрите практики

JAMBA – Хъб на възможностите отвори врати в София

Разговор Ивана Мурджева с Йоана Колева в “Нашият ден“

Обикновено темата социална отговорност се свързва с ангажиментите на държавата, но промененият начин на мислене и реалността, в която живеем, показват, че по-успешният сегмент на социалната отговорност е тогава, когато в нея участва и бизнесът.

Корпоративната социална отговорност се оказва условие за икономическа устойчивост и растеж, за подкрепа на общностите, каузите и активното участие на бизнеса в обществения живот.

Кои са най-добрите практики в тази посока?

Темата коментира в “Нашият ден“ Йоана Колева от фондация „Сошъл Фючър”, стояща зад кауза – JAMBA. Портал за връзката между хората с увреждания в България и техните бъдещи работодатели.

“Ние не сме просто портал, отскоро сме и кариерен хъб – физическо пространство. Основната му мисия е да подкрепя хора с различни възможности в натрупването на умения и компетенции. Ние сме и връзката с компаниите, т.нар. "бизнес".

Целта ни е да можем да дадем на хората един добър старт чрез обучение. След като имат вече добра база и постигнем по-добра конкурентоспособност при самите тях, ги предлагаме като работна ръка на пазара на труда."

Сътрудничество с бизнеса

"То е градено няколко години. В началото представяхме идеята пред тях. След това валидирахме идеята, като поставяхме успешни примери, вече реализирани хора.

Имаме бизнес модел, който е стандартният HR модел, има комисионна, чрез която всъщност се издържа и организацията при назначаване на един човек, която е в размер на една работна заплата, еднократно на лицето, което ще бъде наето.

Трябва в компанията да има човек, който наистина да повярва в потенциала на тези хора."


Обучения

"Опитваме се да предлагаме разнообразни обучения, но се съобразяваме с възможностите на различните предизвикателства пред различните групи. Правим както обучения, свързани изцяло с ръчно правени сувенири. Много искаме да стартираме съвсем ново обучение – кулинарни умения, тъй като в новото пространство имаме и кухня и вече можем да си го позволим.

Фокусирани сме и към всички компютърни обучения и езикови обучения.

Корпоративната социална отговорност става все по-възможна, тъй като компаниите са изправени пред това да имат много избор как да реализират такива проекти. Вярвам в това, че партньорството в неправителствения сектор е много важно.

Най-лесно е хората, които имат интерес, да се свържат с нас на нашата Фейсбук страница."

Чуйте Йоана Колева в звуковия файл.

Фондация „Лева“ подпомага маргинализираните общности в района, финансира дейности в читалищата, детските градини и училищата в селата. Фондацията е собственост на един от утвърдените и големи винопроизводители в района на селата Сунгурларе, Лозарево, Черница, Славянци. Разговор с представител на фондацията.

Чуйте кои са добрите практики в дейността на фондацията от коментара в звуковия файл.


Снимка: Фейсбук - лична страница
Още от Нашият ден
Подкасти от БНР