Устойчива икономика и коопериране – успешните практики

Разговор на Ивана Мурджева с Ваня Боюклиева в “Нашият ден“

Какво е значението на кооперирането в България за развитието на устойчива и конкурентна икономика? Могат ли кооперациите да решат проблемите на малките населени места и пострадалите от пандемията браншове?

Темата коментира в “Нашият ден“ Ваня Боюклиева, зам.-председател на ЦКС (Централен кооперативен съюз).

“Трябва да се преодоляват натрупани неразбирания относно кооперациите. Кооперациите у нас имат вече 130-годишна история и което е по-важно, не само в дълголетието на кооперативната движение, но в това, че то никога не е прекратявало своето действие.

Кооперациите не са спирали своята дейност нито за ден, отпреди 130 години, когато се създава първата кооперация, която все още е член на Централния кооперативен съюз. Много се гордеем с това, защото показва нейната устойчивост."

Активност на кооперациите днес 

"Кооперациите в момента работят изключително активно. Може би това, което не им достига, е повече видимост и повече популяризация на дейността.

Те са различни по вид имат четири национални съюза, които ги обединяват. Централният кооперативен съюз обединява всички кооперации, чиято основна дейност е търговията на дребно – и по-специално тази в малките населени места. Това не изключва нашата дейност и в средните, и в големите населени места. Имаме и други дейности – хлебопроизводство, земеделие, изкупуване, туризъм, но основната ни дейност е търговията и бих казала, че те все повече доказват своята роля, особено последните две години в условия на пандемия това се потвърди. Нашите магазини не затвориха нито за ден в условията на пандемия, даже бих казала, че на много места бяха единствените, които продължиха да работят и да обслужват населението."

Чуйте повече за приноса на кооперациите за живота в малките населени места от Ваня Боюклиева в звуковия файл.


Какво представлява Младежкото образование за коопериране в земеделието и към кого е насочен проектът на Европейската комисия – YOUCooperATE“, финансиран от Европейската комисия.

Темата коментира в “Нашият ден“ Божура Фиданска, ръководител на проекта.

“Целевата група на проекта са учениците в професионалните гимназии. В България има много професионални гимназии и доста добре работят. Благодарна съм на директорите и на учителите, защото те приеха присърце идеята да осъществим такова обучение.

Нямахме възможност да включим всички училища, затова по различни критерии избрахме седем. Те правят невероятни неща. Учениците имат възможност практически да се докоснат до доста аспекти на земеделието, възможност да отидат на обмяна на опит по различни проекти по програма “Еразъм“ в различни страни от ЕС. Осъществяват различни проекти за модернизация, за дигитализация и нови практики на обучение."

Чуйте Божура Фиданска в звуковия файл.


Защо кооперацията е ценно решение за бизнеса и как може да помогне на екскурзоводите у нас, които са сред най-пострадалите като бранш от пандемията?

Темата коментира в “Нашият ден“ Петър Вълков, председател на първата кооперация в туризма – “БТС-Екскурзоводи“.

“Проблемът с екскурзоводите е много сериозен, защото те останаха без работа заради пандемията. Беше им забранено да работят по простата причина, че спряха групите, спряха индивидуалните пътувания, това наложи да потърсим начин да подпомогнем нашите колеги. Много е трудно да се стартира едно такова предприятие."

Повече за плановете на кооперацията можете да чуете от Петър Вълков в звуковия файл.

Чуйте разговорите в звуковие файлове.
Още от Нашият ден