Решението за продажба на Поликлиниката разбуни духовете във Вършец

Иван Лазаров, кмет на община Вършец: Продажбата на част от Медицинския център ще е от полза на всички

Интервю на Петя Генова с Иван Лазаров, Анатоли Димитров и д-р Веселин Петков


В края на септември общински съветници от Вършец организираха подписка срещу решение на Общинския съвет за продажба на част от поликлиниката в града. Един от инициаторите е общинският съветник Георги Найденов. Според него, решението е незаконно, защото не са били представени необходимите документи, както и инвестиционно предложение.   

За яснота по казуса, Петя Генова потърси за коментар кмета на Вършец Иван Лазаров, председателя на ОбС -инж. Анатоли Димитров и д-р Веселин Петков - управител на Медицински център - Вършец. 

Според Иван Лазаров се касае за неработеща част от поликлиниката, а продажбата на тази част от медицинския център ще е от полза на всички и ще позволи подобряване на здравните услуги в общината. 

"Важно е да се кажат няколко неща, за да стане ясно какво е решението на Общинския съвет и каква процедура се цели. Важно е да се знае, че Медицинският център е сграда, която е строена през 60-те години. Тази сграда е морално остаряла и енергийно неефективна. Община Вършец от доста дълъг период, може би над десет години, търси решение за финансиране на основен ремонт на тази сграда, защото Общината не разполага с такива средства. Всички възможни програми и мерки, които са били по европейски фондове, са проверени и се оказа, че няма възможности за такова финансиране, за да се направи основен ремонт, по простата причина, че Медицинският център е общинска сграда, но е вкаран в капитала на търговско дружество и като такова не може да бъде бенефициент по програмите.   
По стечение на обстоятелствата, и може би за голям късмет, в съседство на Медицинския център беше закупен имот от бизнесмен, който строи в момента съвременен хотел. Имотът на инвеститора и Медицинския център се намират в централна градска част. На практика разширението и строителство на по-модерен център, с повече въздух и повече пространство е ограничен, и се появи предложение от инвеститора, с което той желае да закупи част от сградата на Медицинския център. Тук ясно трябва да се каже, че тази част включва две постройки, които са строени допълнително - това е бивш салон за лечебна физкултура и едно крила, което е с площ около сто квадрата на три етажа. Пак повтарям, това са морално остарели сгради, които не функционират по своята същност. Нуждаят се от много сериозен ремонт и много от помещенията са неизползваеми. В това крило се помещава рентгеновият апарат, който е архаичен, и не прави качествени снимки. Идеята на общинска администрация, подкрепена от Общинския съвет, е средствата, които бъдат реализирани от тази продажба, да бъдат инвестирани изцяло и само в Медицинския център. Основните крила, да се санира качествено сградата и да се закупи оборудване съвременно, което да е функционална, за да може да се предоставят качествени услуги на населението. Медицинският център е в недобро финансово състояние от години. Общинският съвет и Община Вършец ги подпомагат. В последните осем години е подпомогнат с над 60 000 лева. Това са основно пари за погасяване на задължения, които той не може да поеме,  и текущи ремонти, които Община Вършец е извършвала за нейна сметка. Така че състоянието му е критично и за да може да функционира правилно и да предлага качествени услуги. Медицинският център трябва да бъде обновен изцяло, а за това са необходими много сериозни средства, с които Община Вършец не разполага." 

Докладната не е вкарана под масата, процедурата е спазена според Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и според правилника за работа на Общинския съвет, категоричен е председателят на ОбС -инж. Анатоли Димитров: 
"Няма как да е вкарана „под масата“ тази докладна, тъй като според Законът за местното самоуправление и местната администрация и правилникът за работа на Общинския съвет, процедурата е спазена. Всичките материали, които са били необходими за разглеждане в тази точка, са вкарани за разглеждане от общинските съветници. Но това, което е важно да кажем, е че до един всички общински съветници са наясно със състоянието на Медицинския център. Това е дружество, което функционира от 2000 година, и от тогава до сега всяка година Община Вършец подпомага съществуването на този център. Той има социални функции и за това ние винаги сме взимали решения за подпомагане на Медицинския център, за да може там, макар и минимални услуги, те да бъдат предлагани на гражданите на община Вършец. 
Важно е да се отбележи и това, че Медицинският център на е в добро състояние. Това е видно от отчетите, които ние разглеждаме всяка финансова година. Това е дружество с общинско участие. Там капиталът е отрицателен. Всеки финансист, който чуе това, знае за какво става въпрос. Това означава, че това дружество е декапитализирано и с времето неговите резултати не са били добри. Но, както казах, ние подкрепяме това дружество, за да има поне минимално тези услуги, да ги има в момента и да ги ползват гражданите на община Вършец. Тъй като финансовите резултати не са добри през годините на това дружество, това не позволява то да кандидатства по различни програми, които да дадат възможност за модернизиране - имам предвид както ремонт на сградите, така и за закупуване на техника, която да даде възможност тук да се предлагат повечето от услугите, заради които жителите на община Вършец пътуват до други населени места. Процедурата е спазена и не бива да се опитват някои колеги чрез обясняване, че не е спазена процедурата, да отричат идеята, която е входирана с внасянето на тази докладна записка. А именно - да се стартира модернизиране на Медицинския център. В допълнение искам да кажа, че абсолютно всички общински съветници знаят за това намерение. Дори голяма част от тях са участвали пряко в разговорите, които сме водили, както с потенциалния инвеститор, така и вътре в Общинския съвет за това какво ще се случи с инвестирането на тези пари ако се случи тази продажба."

Намеренията на инвеститора са да закупи тази част от медицинския център, която включва две постройки, които са морално остарели сгради и не функционират по своята същност. Нуждаят се от много сериозен ремонт и много от помещенията са неизползваеми, уточни кметът на Вършец Иван Лазаров:

"Намеренията на инвеститора са да закупи тези части, които споменах, като основния корпус с двете крила - със стълбищата от двете страни, с помещенията на Спешна помощ не влизат в инвестиционното предложение на инвеститора." 

Няма нищо нередно, нещата, които се опитваме да реализираме, са от 100% полза за Медицинския център, категоричен е д-р Веселин Петков - управител на Медицински център:

"Това, че нещо ще бъде продадено, не означава, че ще бъде съсипано всичко останало. Разговаряме от дълго време по тази тема. Запознат съм с всичко. Мен инвеститорът като личност не ме касае. Мен ме касае това, което е на сто процента от полза на Медицинския център. Сградата, която в момента ни е в пълна тежест, ненужна, не можем да я използваме, няма как да функционира правилно, за да изкарва някакви пари. С парите от продажбата на тази част от МЦ ще се направят неща, които са тотално належащи - битови ремонти на кабинети, ремонт на тоалетни, за които от няколко години плачем, и хората знаят, че трябва да се направят, включително закупуване на нова модерна апаратура, ултразвукови апарати, рентген. Като цяло това ще зависи от сумата, която ще придобием след продажбата. С ръководството на общината доста неща имахме идея да направим и се надявам да успеем да ги реализираме."

По думите на д-р Петков, съществуващият рентген принципно е в добро състояние, но има изтичащ лиценз, който по закон няма да бъде подновен повече.

"Този тип рентгенови апарати няма да имат подновен лиценз  от 2022 година. С две думи - този рентген трябва да бъде напълно подменен. Трябва да има дигитализираща уредба, която да се сложи към него или да се купи друг, който да бъде абсолютно дигитален. Този тип рентгенови уредби, които работят с рентгенови филми и рентгенови плаки, вече няма да са в употреба. Агенцията за ядрена енергетика /АЯР/ няма да поднови лицензите и този апарат става ненужен. Можем единствено да го дадем на специализирана фирма да го „пенсионира“, защото ние сами не можем да го разглобим, тъй като там има рентгенова тръба, т. е. източник на йонизираща радиация, който източник, по правилата на АЯР, трябва да бъде сортиран по определен параграф."

Ако продажбата бъде осъществена, със закупените средства може да се закупи съвременна медицинска техника, смята д-р Веселин Петков:
 
"Откакто съм управител, постоянно се стараем по някакъв начин да повишим паричните средства в Медицинския център, и винаги съм срещал разбиране от ръководството на Общината. За да се развива един МЦ, трябва да има някаква технологична идея вътре в него. Не може само със слушалката, тя беше в 19-ти век. Вече има много по-модерни техники, които хората ги знаят и ги търсят. Това, което сме говорили, е да се направи един модерен ултразвуков апарат, говорим за среден клас. Аз се занимавам с тази дейност. Говорим за апарат, който ще може да гледа освен коремни органи, ще може да гледа щитовидна жлеза, гърди. Такъв апарат липсва както в община Вършец, така и в община Берковица. Това означава, че апаратът, ако се менажира правилно, ще изкарва приличен приход. Идеята даже беше с тези пари да се плати първоначалната лизингова вноска и след това, надявайки се на правилен мениджмънт на апарата и набирането на пациенти, той да си изплаща лизинговите вноски. Много разговори сме водили, в много правилна посока." 

Според председателя на Общинския съвет Анатоли Димитров, ако решението бъде оспорвано, има вероятност инвеститорът да оттегли предложението си, което не би се отразило добре в бъдеще:

"Всеки един инвеститор желае да бъде добре приет, там където желае да инвестира. Да получи подкрепа от ръководството на общината там, където инвестира, така и от обществото. И всяко едно създаване на излишно напрежение, неадекватно напрежение по отношение на дадена инвестиция, води до риск тези инвеститори да не харесат община Вършец. А в случая говорим за нещо много хубаво, което може да се случи." 

Такава е ситуацията с Медицинския център в община Вършец. Той се намира в сградата на бившата поликлиника и е в недобро финансово състояние от години. За да може да функционира правилно и да предлага качествени услуги, Медицинският център трябва да бъде обновен изцяло, а за това са необходими много сериозни средства, с които Община Вършец не разполага. Затова и е гласувано решение за продажба на неработещата част от Медицинския център. Ако се случи, ще бъде само за доброто на общината и нейните жители, категоричен е кметът на община Вършец Иван Лазаров. В края на септември обаче общински съветници от Вършец организираха подписка срещу това решение. След като подписката бъде събрана, предстои да бъде внесено ново предложение в Общинския съвет, с което евентуално да бъде отменено решението за продажба на поликлиниката. 
Темата остава отворена...

Още от Цветовете на деня
Подкасти от БНР