Застъпническа кампания ще се погрижи за хора без адрес и лични документи

Разговор с Трендафил Меретев

Вече е дадено началото на Национална застъпническа кампания „Невидимите, които виждаме“ - част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“.

Основната цел е повишаване на възможностите бременни жени и майки с деца до 3 г. от засегнатите групи да получават адресна регистрация и документи за самоличност. Водеща организация по проекта е Фондация „Фонд ИГА“, а партньори са сдружение „Хаячи“ и сдружение „Инициативи за равни възможности“.

Редица изследвания и данни показват, че голям брой от хората в България нямат адресна регистрация и не притежават документ за самоличност - така те остават „невидими“. В повечето случаи засегнати от проблема са най-бедните и уязвими групи.

Голяма част от тези „несъществуващи“ хора са бременни и млади майки на деца до 3 години. Липсата на документ за самоличност е бариера да ползват жизненоважни за тях здравни и административни услуги и социални придобивки за себе си и своите деца, обясни пред Радио София Трендафил Меретев от Фондация „Фонд ИГА“.

Той посочи, че от 2012 г. функционират Общински комисии за адресна регистрация (ОКАР), които специално се занимават с  хора, не притежаващи необходимите документи за получаване на адресна регистрация. Те са упълномощени да проучат всеки отделен случай, да установяват фактите и да съставят констативен протокол за издаване на удостоверение за постоянен адрес. Но практиката показва, че комисиите не работят по най-ефективен начин и проблемът остава.

А липсата на лични документи ограничава основни граждански, политически и социални права на български граждани от уязвими групи: невъзможност за  здравно осигуряване, образование, обучение, придобиване на собственост, сключване на брак, гласуване, семеен живот и наследяване.

Елиминирането на проблема с адресната регистрация и личните документи ще доведе до повишаване на качеството на живот на хората от уязвимите групи. Превръщането на невидимите жени, майки и деца във видими ще доведе до ползи за цялото общество.

Вече е осъществена комуникация и дори сътрудничество с МВР, социалното министерство и други институции.

Чуйте повече по темата в звуковия файл.

Още от Ритъмът на столицата
Подкасти от БНР