"Не си играй със съдбата им"

Започна информационна кампания по повод 18-ти октомври "Европейският ден за борба с трафика на хора“. Насловът е „Не си играй със съдбата им“, с фокус сексуална експлоатация. Инициативата се организира за поредна година от дирекция „Превенции“ към Община Варна съвместно с местната и националната комисия за борба с трафика на хора. В рамките на кампанията до 31-ви октомври ще се проведат редица инициативи.

На 19-ти октомври ще се проведе обучение за членове на местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни лица, инспектори от детска педагогическа стая, обществени възпитатели.

На 20-ти и 21-ви октомври започва двудневна академия за доброволци от превантивните клубове към дирекция „Превенции“, Община Варна, на тема: "Трафик на хора. Рисковете в интернет пространството". Лектор е Антоанета Василева, член на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа и представител на Националния център за безопасен интернет.

В 11 варненски училища, с разкрити училищни превантивни клубове към дирекция "Превенции", доброволци ще проведат информационни сесии сред учениците в клас, и кампании, насочени към младите хора.

Още от БНР уеб
Подкасти от БНР