Езикът на Църквата

Разговор на Ана-Мария Кръстева с о. Стоян Бербатов в „Благовестие“

В Притчата за сеяча Спасителят разкрива как доброто семе може да не даде плодове, ако няма кой да се погрижи за подготовката на почвата. В притчата Сеяч е Сам Господ Иисус Христос, семето – словото Божие, а почвата са различните хора, разделящи се на категории, според това как сърцата им приемат посятото семе. Актуалността си този пример не е загубил и днес, за което и да е поприще.

Тази неделя разговорът с протоерей Стоян Бербатов е за езика на Църквата. Какъв трябва да бъде той, успяват ли и как днешните свещенослужители да достигат до вярващите. Той е дългогодишен свещеник на Неврокопска епархия в Благоевград, а отскоро клирик на Западно- и Средноевропейска митрополия. Наскоро о. Стоян Бербатов, защити в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“ дисертация на тема „Проблемът за човешките права и рецепцията му в православното богословие на ХХ век“ на която също ще се спрем.


Християнска поезия

Стихотворението „На нивата“ от Змей Горянин в изпълнение на актьора Ириней Константинов.


Подкасти от БНР