Будапеща е колорит - вода, хълмове, култура

Ката Туто

Увеличаващото се сближаване на регионите бе сякаш спряно от пандемията. Въпреки това добри примери в обратната посока не липсват. След срещата в Брюксел на Комитета по регионите разказваме за някои от тях, но не само. 

Ката Туто е зам-кмет на Будапеща  Тя говори за предизвикателствата и иновациите - зелени и всякакви в града в специалното си интервю за Радио София:

"Климатът и промените - най-важно в Будапеща е санирането на жилищата. Друга тема са замразените от 2009 цени на парното и тока. Не можем да вземем заем без одобрение на правителството.

Сега трансформираме други зони в зелени, отваряме пътища на ветровете. Имаме среда за движението им, но градът е затворен. Променяме инфраструктурата от сива в синя и зелена.

Имаме проект с използване на ИИ за съставяне на интерактивен 3-Д план. Засега сме го използвали за изграденото, но сега правим с него кадастър на дърветата и ни се дава информация за стойността на всяко едно, защото не знаем какво губим с отсичането само на едно дърво. Ние имаме много дървета в Будапеща, но това, което виждаме през последните 10 години, е навлизането на много нови болести върху тях и трябва бързо да реагираме, за да ги опазим и да променим обстановката, в която растат.

Надяваме се на европейска помощ за зелените пространства - искаме да върнем овцете в града и те да пасат тревата вместо да я косим и така да разнасят семената на такива зони с биоразнообразие.

Решенията, които взимаме трябва да са базирани на събиране на данни. Имаме големи групи хора в състояние на тревожност, но трябва да ги наблюдаваме в дълбочина.

Будапеща е колорит. Имаме всичко - вода, хълмове, култура!"


Още от Радиокафе