Νιτρικό αμμώνειο επτά φορές πάνω από το όριο, κοντά στο Vera Su

Επτά φορές ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια οι τιμές του νιτρικού αμμωνίου, σύμφωνα με τα δείγματα που λήφθηκαν στην περιοχή που έχει προσαράξει το πλοίο Vera Su κοντά στο Κάμεν Μπριάγκ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ειδικούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει καταρτίσει σχέδιο διάσωσης, αλλά περιμένει απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το τι θα κάνει με το φορτίο του, πληροφορεί η Μάγια Στερμπάνοβα, ανταποκρίτρια της ΒΕΡ στην πόλη Ντόμπριτζ.

Още от БНР уеб