Рестартирай Европа: По-силна за теб!

Новият европейски Баухаус: съвременното лице на модернизма

Репортаж на Георги Жиков


Създаване на по-красиви, устойчиви и приобщаващи форми на съвместен живот: новият европейски Баухаус е творческа и междудисциплинарна инициатива за създаване на пространство за срещи с цел проектиране на бъдещи начини на живот, разположени на кръстопътя между изкуството, социалното приобщаване, науката и технологиите. 

Инициативата довежда целите на Европейския зелен пакт до нашите жилища и призовава за колективни усилия за измисляне и изграждане на бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво за нашите умове и нашите души.

Новият европейски Баухаус е проект на надеждата - неговата цел е да проучи как да живеем по-добре заедно след пандемията, как да съчетаваме на устойчивост и стил по начин, който да доближи Европейската зелена сделка до съзнанието и домовете на хората, представи грандиозният план председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Но искам това да е нещо повече от екологичен или икономически проект. Европейската зелена сделка също трябва да бъде - и най -вече - нов културен проект за Европа. Всяко движение има свой собствен облик и усещане. И тази системна промяна се нуждае от собствена естетика - смесване на дизайн и устойчивост. Ето защо ще стартираме ново европейско движение Баухаус - съвместно проектиране и творческо пространство, където архитекти, художници, студенти, учени, инженери и дизайнери работят заедно, за да превърнат тази визия в реалност. Новият европейски Баухаус ще бъде движеща сила за оживяване на европейската зелена сделка по атрактивен, иновативен и ориентиран към човека начин. Това ще бъде движение, основано на устойчивост, достъпност и естетика, за да доближи Европейската зелена сделка до хората и да направи рециклирането, възобновяемата енергия и биологичното разнообразие естествени. Хората трябва да могат да усетят, видят и изпитат Европейската зелена сделка. Дали благодарение на строителната индустрия, която използва естествени материали като дърво или бамбук. Или архитектура, която възприема почти естествени форми и принципи на изграждане, която разглежда екосистемите от самото начало, която дава възможност и планира устойчивост и повторно използване. Новият европейски Баухаус също трябва да се възползва от другата революционен мегатренд на нашия век. Дигитализацията все повече променя начина, по който мислим и действаме. В бъдеще къщите, населените места и градовете ще работят и функционират по -добре благодарение на своя цифров близнак".

Tова е платформа за експерименти и връзки, насърчаваща сътрудничеството между мислителите и деятелите, които искат да проектират нашите бъдещи начини на съжителство. Това е мост между науката и технологиите и изкуството и културата. Това е призив за промяна на възгледите и възприемане на екологичните и цифровите предизвикателства, пред които сме изправени, като възможности за един по-добър живот. Това е нов подход към намирането на иновативни решения на сложни обществени проблеми чрез съвместно творчество. 

Инициативата има за цел да оформи нашето мислене, поведение и пазари в съответствие с нови начини на живот и строителство, включително чрез оказване на влияние върху обществените поръчки, посочи еврокомисарят по сближаването и реформите Елиза Ферейра.

"Новият европейски Баухаус е за това как живеем заедно, нашите ценности, нашите общи пространства за работа и отдих, нашите колективни и лични преживявания. Това е проект за всички региони и територии в Европа. При насърчаването на достъпни решения, то следва да допринесе за социалното сближаване и за решаването на жилищни проблеми. Ако искаме да внесем истинска промяна около нас - за по -красив, устойчив съвместен живот, трябва да помислим как Новият европейски Баухаус може да преодолее генерирането на нови идеи с реализация на физически места. Следователно ние проучваме в рамките на Комисията как нашите инструменти могат да бъдат мобилизирани за стартиране на първи набор от конкретни нови европейски действия на Баухаус".

Еврокомисията лансира и специален уебсайт, на който хората на изкуството, дизайнерите, инженерите, учените, предприемачите, архитектите, студентите и всички заинтересовани лица могат да споделят примери и идеи, обясни Мария Габриел, българският еврокомисар.

"Eвропейският Баухаус не е нещо, което ще бъде изпълнено за няколко седмици и няколко месеца, целта е всички заедно да променим начина, по който живеем в пространството, което ни заобикаля. Това е нашият квартал, нашите домове, но да го направим заедно. Ето това си поставя за цел европейския баухаус. Заедно за дефинираме формата на тези публични пространства, които искаме да видим, за да изпълним целите на Зеления преход, а ние в тях да подчертаем главната водеща роля на изкуството, културата и взаимодействието им с иновациите и света на науката и технологиите".

Новият европейски Баухаус ще събере граждани, експерти, предприятия и институции и ще улесни разговорите за начините утрешните жилищни пространства да станат физически и финансово по-достъпни, а също ще мобилизира дизайнери, архитекти, инженери, учени, студенти и творчески умове от всички дисциплини, за да преосмислят устойчивия начин на живот в Европа и извън нея.

Инициативата е насочена към превръщането на новата вълна за реновация в културен проект. Идеята е това да се постигне чрез мултидисциплинарен подход с креативния потенциал на изкуството, науката и технологиите и с активно включване на обществото. Вторият проект започна през настоящата есен, а третият - фазата на разпространение - е предвиден за януари 2023 година.

Още от Посоките на делника
Подкасти от БНР