30 години специалност „Психология“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Разговор с доц. д-р Стоил Мавродиев

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ Благоевград днес отбелязват 30 години от създаването на специалност „Психология“ към университета. Юбилеят бе почетен чрез организирането на кръгла маса. 

Тя започна в 10:30 часа, в една от залите на висшето учебно заведение, като събра бивши и настоящи преподаватели и студенти. Те споделиха своя опит в областта, спомниха си за първите стъпки, отчетоха и постигнати резултати. 30 години не са нито много, нито малко –  това каза доц. д-р Стоил Мавродиев, преподавател в специалност "Психология"  и един от организаторите на юбилейната среща: „Специалността се разви изключително добре и укрепна. Доказателство е престижът, който имат нашите възпитаници. Доказателство са и публикационната активност в страната и в чужбина на моите колеги. Доказателство е и рейтинговата система на висшето образование в страната, където нашата специалност заема едно достойно място“, каза доц. д-р Мавродиев.

 
Подкасти от БНР