Вендинг автомати за лекарства в Благоевград

Златан Аврионов

Два веднинг автомата за лекарства са на разположение на жителите и гостите на Благоевград. Апаратите -  собственост на фармацевтични компании, са поставени до аптеката под Съдебната палата на ул. „Тодор Александров" в областния град  и  до аптеката на ул. „Иван Михайлов“ под Бюрото по труда. По този начин е спазено изискването на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, според което вендинг автомати за лекарства могат да работят само на територията на аптеки и дрогерии, извън тези обекти те са незаконни. Другото изискване е да продават само лекарства без рецепта.

  Двете вендинг машини работят денонощно, като от тях гражданите могат да купуват медикаменти от първа необходимост, които се отпускат без рецепта. Те работят с монети от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 и 2 лева, както и с банкноти от 5 и 10 лева.


Златан Аврионов, управител на фармацевтична компания на ул. „Ив. Михайлов“:

По думите на граждани автоматите за лекарства ще  ги улеснят, тъй като в Благоевград от години няма денонощна аптека:Идеята е във вендинг автоматите да се продават не само лекарства без рецепта, а в по-далечна перспектива и такива с рецепта. Това ще стане след директна видео връзка с фармацевт, който ще бъде в кол център.


Подкасти от БНР