Мария Златарева: В 10 общини изпълняваме проект в подкрепа на деца в уязвимо положение

Интервю на Диана Янкулова с Мария Златарева

"В 10 общини на територията на три области ние изпълняваме проект в подкрепа на деца в уязвимо положение", каза пред БНР Мария Златарева, директор "Политика и програми" в УНИЦЕФ - България за проекта - "Европейската гаранция за детето - реалност за децата в България: Гласът на младежите".

"Този проект е нова инициатива на ЕК, насочена към преодоляване на детската бедност и социалното изключване. Проектът цели осигуряване на достъп до основни права - здравеопазване, образование, здравословна храна и подходящи условия за живот.

България е една от 7- те пилотни държави, избрани от Европейската комисия, която с финансиране от ЕС и с подкрепата на УНИЦЕФ прилага европейската гаранция за детето.

Дейностите са насочени към децата с увреждания и децата от семейства в неравностойно положение сред най-уязвимите ромски общности", поясни още Златарева.

"Предлагат се 4 вида социални услуги за децата и техните семейства.

За деца от 0 до 3 години предоставяме патронажни грижи в Сливенска област, като акцент е ранна детско развитие за деца с проблеми във физическото и психичното развитие.

Ранната детска интервенция е вторият тип услуга. Тук се работи в три общини - Чирпан, Сливен и Стара Загора.

До момента за една година сме подпомогнали над 2600 семейства и над 700 деца и над 400 педагози сме подготвили", посочи още в "Преди всички" Златарева.

Проектът работи и за въвеждането на приобщаващо образование в детските градини в 30 такива, а също и изграждането на мобилни екипи към съществуващи социални услуги за работа с най-уязвимите ромски общности.


Още по темата в звуковия файл.


Още от Преди всички
Подкасти от БНР