Достъпната среда – сред основните теми на заседанието на Съвета за наблюдение по ЗХУ

Разговор на Анелия Торошанова с доц. Ана Джумалиева в “Законът и Темида“

На 15 октомври се проведе онлайн заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания (ЗХУ), председателствано от Комисията за защита от дискриминацията.

Какъв беше дневният ред на заседанието и кои бяха основните акценти, по които работи тази среща?

Темата коментира в “Законът и Темида“ доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминацията.

“Страната ни имаше необходимост от изграждане на подобна структура, която да защитава и наблюдава прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Подобен съвет и структура е задължение по член 33 алинея 2 от конвенцията.

Основни акценти от срещата

Дневният ред на събирането беше обсъждане на предложенията за извършване на мониторинг по член 5 алинея 3 от наредбата – информация във връзка с безсрочната кампания, която организира Комисията за защита от дискриминация.

Обсъждане на предложения за включване на обекти от обществено значение и информация относно определянето на критериите във връзка с конкретната отправна точка по приложение 1 към член 63 алинея 1 от Наредбата за медицинска експертиза, касаеща малките хора.

По първа и втора точка беше засегнат един сериозен проблем – осигуряването на достъпна среда, който все още не намира пълно, цялостно и максимално добро решение. Във връзка с това се получи един ползотворен дебат, дискусия по темата. Разбрали сме се да има в писмена форма последващи предложения.

Освен това на самия съвет Комисията за защита от дискриминация отбеляза, че е образувано производство във връзка с цитираната наредба за медицинска експертиза, касаеща правата на малките хора."

Чуйте повече за акцентите от срещата от доц. д-р Ана Джумалиева в звуковия файл.


Още от Законът и Темида