"Рестартирай Европа": Община Благоевград с одобрен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2021 г.

Репортаж на Спаска Зашева

    Няма съмнение, че тревожните статистически данни всекидневно ангажират вниманието на всички социални групи в българското общество, главно заради опасностите, които COVID-19 крие. Още в началото на пандемията възрастните хора бяха посочени като най-уязвимата група. Благодарение на подкрепата на ЕС в целия Съюз възрастните хора получават необходимата помощ. Социалните услуги също се превърнаха в основна политика по време на извънредното положение. Грижата за възрастните и хората с увреждания беше подкрепена финансово на различни етапи: патронажната грижа - по време на карантината, а сега се обявиха и допълнителни средства за личните асистенти и програми. България се нарежда сред първите десет държави с най-застаряващото население в света. Социалният патронаж е финансирана от ЕС услуга, която се управлява от местните власти в 226 български общини. Чрез нея се предоставя медицинска помощ и помощ във връзка с ежедневни дейности на уязвими лица. Тази помощ никога не е била по-ценна, отколкото по време на кризата с коронавируса. КОВИД кризата и отношението към старите хора. Тема, към която ще се поглежда с все по-голямо внимание. Как оцеляват възрастните  в условията на въведените ограничителни мерки? Кой се грижи за тях, ако нямат близки или те не могат да им помагат? Кой ги изслушва в тревогите им?

  Община Благоевград спечели проект, с реализирането на който ще бъде осигурена социална грижа за хора в нужда. „Целта е да бъде оказана интегрирана подкрепа в домашна среда на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, и осигуряване на защитена среда за потребителите и персонала в социалните услуги, делегирана държавна дейност, на територията на община Благоевград. Проектът е с продължителност 12 месеца. 129 потребители ще получават мобилни здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Предвидени в проекта са психологическа подкрепа, консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.). По проекта ще бъдат наети 17 лица, като задълженията са свързани с организацията и пряко предоставяне на патронажна грижа – социален работник, медицински сестри и домашни помощници. Ще бъдат прилагани и допълнителни мерки във всички социални услуги, делегирани от държавата дейност на територията на община Благоевград, за превенция от COVID-19, в това число: дезинфекция на сградния фонд, осигуряване на лични предпазни средства, осигуряване на допълнителен персонал при необходимост“, каза Емилия Халилова – Цветина, директор дирекция „Социална и жилищна политика“.

  За помощта на тези програми към възрастните хора и спокойствието на техните близки, Мария Митева, чиято майка е включена в проекта - „Много съм доволна и спокойна, че майка ми е обгрижвана от социален работник, който я посещава по 2 часа на ден. Аз и моите близки сме работещи хора и тази грижа е много полезна за нашето спокойствие.“


Още от БНР уеб