Община Благоевград промени начина на работа на администрацията си

Илко Стоянов

Това бе една от първите задачи в работата на кмета на община Благоевград, Илко Стоянов. Градоначалникът подчерта, че досега е нямало връзка между работата на отделните звена. През годините община Благоевград непрекъснато вървеше назад. Печелеха се пари от европейски проекти, но се променяше само „опаковката“. Общината нямаше инвеститори, много производства бяха загубени. Благоевград в своето развитие трябва да се сравнява с градове като Пловдив, Стара Загора, Русе, Бургас. Градът трябва да се превърне в столица на Югозападна България. Изброените градове имат и индустриални зони. Благоевград няма такава. Близостта до столицата, а и до две летища, които са в София и в Солун може да е предимство, но то не е използвано. Инвеститорите в следващия програмен период на Европейския съюз ще търсят възможност за развитие извън столицата, която до този момент е притегателният център в Югозападна България, но това може да се промени и Благоевград има тази възможност. Това са основните теми в разговора на Иван Лазов с кмета Илко Стоянов. 


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР