Кръгла маса у нас за 76-годишнината от създаването на ООН

С видеоконферентна кръгла маса у нас беше отбелязана 76-годишнината от създаването на ООН. Председателят на Дружеството за ООН в България Владимир Сотиров подчерта, че ролята на организацията се утвърждава чрез създадените от държавите-членки специализирани агенции, програми и фондове:

"Целите, принципите и задачите на ООН се доразвиват и конкретизират  в трите основни направления на дейност – укрепване на международния мир и сигурност, закрила правата на човека и създаване на условия за устойчиво развитие".

Радослав Стаменков, ръководител на мисията на Международната организация по миграция, заяви, че в Програмата на ООН за устойчиво развитие миграцията е разпозната като мощен фактор за успешно развитие на обществата:

прастари времена до днес движението на хора от едно място към друго спасение от бедствия конфликти войни неблагополучен нещо много важно с надежда надежда че там където отидат ще намерят по-добър живот

"От прастари времена до днес, движението на хора от едно място към друго е свързано със спасение от бедствия, конфликти, войни неблагополучея и  нещо много важно - с надежда; надежда, че там, където отидат ще, намерят по-добър живот", каза Радослав Стаменков, ръководител на мисията на Международната организация по миграция  в България.


Подкасти от БНР