Центърът за бежанци в Харманли е запълнен на 42%

На 42% е запълнен Регистрационно-приемателният център за бежанци в Харманли. Според последните данни там са настанени общо 1132 души, най-вече от Сирия, Ирак и Мароко, като сирийците са над хиляда. Това съобщи областният управител на Хасково Минко Ангелов по време на конференция "Миграционният поток: ролята на институциите и на обществото", провела се в Хасково.

Инж. Ангелов уточни, че в Транзитен център "Пъстрогор" капацитетът е запълнен на 66 %. Почти всички от настанените там към 20 октомври 212 чужденци са от Афганистан.

В Специалният дом за временно настаняване на чужденци към дирекция „Миграция“-МВР в Любимец, който е от затворен тип, са настанени 530 лица, предимно граждани на Афганистан (359) и Сирия (114).

"Буквално преди няколко дни с решение на Министерски съвет управлението върху инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница или т.нар. ограда, бе предоставено на Министерството на вътрешните работи. Това се случи и в областите Бургас и Ямбол“, информира областният управител.

Той бе категоричен, че в ситуация на засилени миграционни потоци е необходимо и наложително  задълженията и отговорностите да бъдат разпределени солидарно в голямата общност, каквато е ЕС.

Инж. Минко Ангелов обърна внимание на това повече европейски структури да бъдат съпричастни и да оказват помощ, особено в условията на увеличен миграционен натиск, какъвто се наблюдава в последните месеци. Той изнесе данни, че за периода 11-17 октомври, 2021 г. на вход на държавната граница са задържани 67 лица. Общо през седмицата са предотвратени опити 2285 граждани на трети страни да преминат през границите на страната на вход, като 2218 от тях самостоятелно са се завърнали във вътрешността на съседни държави /2038 в Р Турция и 180 в Р Гърция/.

За периода от началото на годината до 17 октомври на вход са задържани 1040 лица. От тях 711 са на границата с Р Турция и 289 – на Р Гърция, а останалите 31 на границата с Р Сърбия. Това е близо 3 пъти увеличение спрямо същия период на 2020 г. Преобладават гражданите на Афганистан – 39, 1% и Сирия 32,2 %., каза областният управител. Той акцентира, че МВР полага големи усилия и успява да се справи с миграционния натиск и да гарантира общественото спокойствие.